çarə

çarə
is. <fars.>
1. Bir şeyin əldə edilməsinə, bir nəticəyə gəlməyə, çətin bir məsələnin həllinə mane olan əngəlləri aradan qaldırmaq üçün lazım olan çıxış yolu; tədbir, vasitə, əlac. Çarə aramaq (axtarmaq, görmək) – çıxış yolu axtarmaq, əlac aramaq. <Telli> ağır bir şeyin altında qalmış kimi əzilir, qurtarması üçün çarə arayırdı. S. H.. Çarə etmək (tapmaq, qılmaq) – çıxış yolu tapmaq, vəziyyətdən çıxmaq, əlac tapmaq. <Gülsənəm:> Ay Piri baba, . . bizə bir çarə qıl. S. S. A.. <Mirzə Cəlil> özü də bilmirdi neyləsin, nə cür çarə tapıb, işin içindən çıxsın. Ə. Vəl.. Çarəsi kəsilmək – çarəsiz qalmaq, əlacı kəsilmək, çıxış yolu tapmamaq. Padşahın çarəsi kəsildi, qızı keçələ verdi. (Nağıl). Aslan bəyin hər yandan çarəsi kəsildi. A. Ş..
2. Əlac, kömək, yardım. Dərdini yazıb deyirsən ki, şəhərinizin həkimlərinin heç biri sənə bir çarə edə bilmədilər. C. M.. <Zəhra:> Daha bir çarə yox, keçən keçmiş; Çünki Sənan ürəklə and içmiş. H. C..
◊ Başına çarə qılmaq (görmək) – bax baş. Dosta layiq yoxdu, Zakir, sovqatın; Gör başına çara bu gündən belə. Q. Z.. Nə çarə – nə etməli, nə etmək olar, nə edə bilərik, istər-istəməz razı olmalıyıq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • car — car …   Dictionnaire des rimes

 • -car — car·is; …   English syllables

 • car — W1S1 [ka: US ka:r] n ↑fog lamp, ↑headlight, ↑indicator, ↑mirror [Date: 1800 1900; Origin: car carriage (14 19 centuries), from Anglo French carre, from Latin carrus] 1.) a vehicle with four wheels and an en …   Dictionary of contemporary English

 • car — car·do; car·don·ci·llo; car·doon; car·du·a·ce·ae; car·du·e·line; car·du·e·lis; car·du·us; car·ene; car·ex; car·fax; car·ga; car·ga·dor; car·go; car·hop; car·i·ama; car·ib; car·ib·al; car·ib·bee; car·i·bou; car·i·ca; car·i·ca·ce·ae;… …   English syllables

 • Car — Car, n. [OF. car, char, F. cahr, fr. L. carrus, Wagon: a Celtic word; cf. W. car, Armor. karr, Ir. & Gael. carr. cf. {Chariot}.] 1. A small vehicle moved on wheels; usually, one having but two wheels and drawn by one horse; a cart. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • CAR e. V. — car e. V. steht für competence center automotive region aachen euregio maas rhein. car ist ein unabhängiges Kompetenznetzwerk mit Sitz in Aachen, das 2001 unter Mitwirkung des Oberbürgermeisters der Stadt Aachen gegründet wurde. Die Aktivitäten… …   Deutsch Wikipedia

 • Car — ist: das englische Wort für Automobil oder Waggon die schweizerische Bezeichnung für einen Reisebus Car (Insel) eine Insel der Nikobaren Car (Sprache) eine nikobaresische einheimische Sprache das Sternbild Kiel des Schiffs (lat. Carina) in der… …   Deutsch Wikipedia

 • čar — čar̃ interj., čar žr. čer: 1. Vyrai lauke pjauja dobilus – čar̃ čar̃ Skr. Čar! čar! karštuvai čarška, kad karši vilnas J. Čar! čar! sniegas po kojų čarška einant J. 2. Vištalis čar̃ čar̃ sučirškė Vvr. Strazdas čar čar čar ėmė sukt apie galvą Rm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • car — [ kar ] noun count *** 1. ) a road vehicle for one driver and a few passengers. Someone who drives a car is called a driver: She s learning to drive a car. I ll take you to the train station in the car. She got into her car and drove away. a car… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • CAR — Pour les articles homonymes, voir Cars. Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Car peut faire référence à : car, un véhicule motorisé servant au transport en commun de voyageurs ; Čar …   Wikipédia en Français

 • câr — interj. (Adesea repetat) Cuvânt care imită sunetul caracteristic scos de unele păsări (ciori, găini etc.); strigăt cu care se alungă unele păsări. ♢ expr. (Adverbial sau substantivat) Câr mâr = (cu) ceartă, (cu) tocmeală. Că i câr, că i mâr, se… …   Dicționar Român

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”